Parteneri

header

Rapoarte activitate

Raport de activitate al Asociatiei AVATAR - 2013 

Activitatea asociatiei din ultimul an s-a bazat pe scrierea de proiecte si pe organizarea de ateliere pe teme de comunicare in diferite relatii interumane. De asemenea, participarea membrilor asociatiei la diferite cursuri de formare profesionala, in vederea dobandirii cunostintelor si abilitatilor relevante pentru activitatea derulata a constituit un element important pentru anul 2013.

Atelierele de comunicare au abordat teme specifice relatiei parinte-copil, relatiei de cuplu si relatiei educator-elev. Au fost organizate 11 astfel de ateliere la care au participat peste 100 de persoane. Atelierele au fost sustinute de catre Gabriela Dinu-Teodorescu, consultant comunicare relationala in metoda ESPERE®, cu experienta pe peste 2 ani in facilitarea atelierelor de comunicare eficienta.

Pregatirea profesionala a Presedintelui asociatiei, Gabriela Dinu-Teodorescu a fost imbunatatita cu formarea ca trainer in metoda de interventie sociala “teatru forum”.

Managerul de proiect, Mariana Iacob, a investit in dezvoltarea personala si profesionala continua urmand cursuri de specializare (manager de proiect, trainer/formator) si participand intensiv la cursuri, seminarii si ateliere de dezvoltare personala. In prezent umeaza programul de formare in lucrul cu metoda Teatru forum in vederea derularii pe viitor a unor programe ce implica aceasta metoda si a sustinut ateliere de dezvoltare personala (comunicare, time-management).

 

11.03.2014                                                                               Presedinte                                                                                                 

                                                                                       Dinu - Teodorescu Gabriela

 

 

Raport de activitate al Asociatiei AVATAR pentru anul 2011  

Viziunea noastră este, ca din ce in ce mai multi copii şi tineri, sa aibă acces la modalităţi de educaţie formală şi non-formală care să le ofere şansa de a se dezvolta, de a-şi valorifica potenţialul şi de a contribui pozitiv, cu competenţele lor, la bunăstarea mediului social din care fac parte.

Misiunea asociaţiei este de a sprijini copiii si tinerii in demersurile lor educative, de a le deschide noi orizonturi şi de a le oferi şansa unei vieti mai bune. Asociaţia urmăreşte să creeze un mediu propice persoanelor din grupul ţintă, pentru a-şi pune bazele unei personalităţi împlinite din punct de vedere spiritual, personal, social, profesional şi cultural. Asociaţia nu se adresează unei anume categorii de tineri sau copiii, ci are în vedere orice copil sau tânăr care are nevoie de sprijin pentru a se dezvolta.

Printre obiectivele AVATAR se regăsesc oferirea de servicii copiilor şi tinerilor în vederea dezvoltării abilităţilor de viaţă si creării de oportunităţi pentru integrarea cu succes în viaţa familială, socială şi pe piaţa muncii, precum şi iniţierea de acţiuni de susţinere activă a tinerilor pentru integrarea lor pe piaţa muncii. Derularea de acţiuni de atragere a tinerilor în viaţa socială, culturală şi sportivă şi implicarea copiilor şi tinerilor în activităţi sociale de interes general în vederea creşterii gradului de responsabilitate faţă de propria persoană şi fata de ceilalţi, sunt, de asemenea,  obiective urmărite de asociaţie. Prin implicarea familiilor copiilor şi tinerilor în activităţi ce vizează dezvoltarea personală şi socio-culturală a acestora şi prin iniţierea, promovarea şi susţinerea de proiecte destinate dezvoltării personale şi a abilităţilor de viaţă ale copiilor şi tinerilor, organizaţia abordează în mod integrat nevoile grupului ţintă.

Asociaţia AVATAR urmăreşte susţinerea dezvoltării personale şi profesionale a copiilor şi tinerilor prin activităţi de educaţie, training şi acţiuni sociale şi artistice. Modalităţile prin care asociaţia îşi atinge scopul şi obiectivele cuprind, fără a se limita la, activităţi precum organizarea de training-uri pe diferite teme legate de dezvoltarea personală, organizarea de diferite evenimente sportive, culturale, artistice şi educative, precum şi organizarea de tabere cu diferite tematici legate de obiectivul asociaţiei. Alte tipuri de activităţi se referă la organizarea de team-building-uri pentru tineri din diferite instituţii, activităţi de socializare şi petrecerea timpului liber pentru copii şi tineri, precum şi activităţi de dezvoltare a abilitaţilor de viaţă independentă ale acestora.   De la înfiinţare, asociaţia a derulat proiecte de dimensiuni reduse, pe bază de sponsorizări şi în parteneriat cu alte ONG-uri.

Anul 2011 este anul în care membtii asociaţiei s-au implicat activ în activitatea organizaţiei, prin crearea site-ului web www.asociatia-avatar.ro şi prin demararea activităţii de scriere de proiecte pentru obtinerea finanţărilor necesare implementarii proiectelor. În anul precedent, am avut în vedere şi cooptarea de voluntari pentru a-i implica în derularea proiectelor viitoare. Astfel, trei personae pot oferi suport pentru realizarea activităţilor din diferite proiecte.

Activitatea asociaţiei din ultimul an s-a bazat pe scrierea de proiecte şi pe participarea membrilor asociaţiei la diferite cursuri de formare profesională, în vederea dobândirii cunoştinţelor şi abilităţilor relevante pentru activitatea derulată.        

Astfel, în 2011, Gabriela Dinu-Teodorescu a finalizat pregătirea de bază şi cea complementară pentru exercitarea activităţii de consultant în comunicare relaţională, iar Mariana Iacob a urmat cursurile de antreprenoriat ale proiectului “Antreprenoriatul la feminin” şi a finalizat cercetarea din cadrul tezei de dizertaţie cu titlul “Schimbarea atitudinilor şi comportamentelor prin programe creative de cunoaştere şi conştientizare a problemelor sociale”, în care metoda utilizată a fost  cea a teatrului forum. 

Printre proiectele elaborate se numără:

-  “Inteligenţa emoţională şi abilităţile antreprenoriale” adresat finanţatorului Reiffeisen Comunităţi, în data de 12.08.2011

- “Online Platform to Support Civic Involvement of Romanian Young People” către finanţatorul  CEE Trust, în data de 24.02.2012

Referitor la activitatea financiară din anul 2011, sursele de venit ale asociaţiei au fost donaţiile, cotizaţiile de membru şi încasări din 2%. Valoarea veniturilor a fost de 1219 lei. Valoarea cheltuielilor pentru anul precedent a fost de 720 lei, în principal costuri de realizare şi gazduire a site-ului web.      

01.05.2012                                                                                       Presedinte    

                                                                                                Dinu -Teodrescu Gabriela